Gatetinget

Velkommen til Gatetinget

Vi har bygd så mange murer, som vi burde rive ned, men frykten for det ukjente, har vel hindret oss i det. Vi har bygd for lite bruer, som kunne blitt en farbar vei. En reise mot et åpent land som fins i deg og meg. Døm dit liv og lev din drøm! – Jahn Teigen, Drøm ditt liv.

Denne teksten er en stor inspirasjon for Gatetinget. For det er nettopp dette vi skal få til! Vi skal rive ned murer, og vi skal bygge bruer!

Livet skal igjen gi plass for at vi kan drømme.

Dermed må vi konfrontere..
I oss selv, i andre, i det etablerte og i systemene som vi alle forholder oss til. Kulturer, religioner, meninger, tanker, følelser. Alt må kastes lys på!

Steg for steg…

Derifra kan vi i åpen og konstruktiv dialog finne frem til hva vi har felles og hvordan vi faktisk utfyller samfunnets roller for at det hele skal fungere.

Samt hvordan vi kan rekonstruere systemer og byråkratiske prosesser slik at de ikke fungerer som en bremsekloss for felleskapet.

Hver dag opplever individer motstand fra andre individer som har ulike roller. Det er motstridende at vi skal ha motstand imot hverandre i et samfunn.

Sammen kan vi få til hva som helst!
Da er det første steget å skape en arena der vi kan møtes og det andre steget å finne sammen!

Gatetinget vil kaste lys på aktuelle saker i Stortinget, og gi rom for den generelle borger å uttale seg offentlig om det som skjer på Stortinget.

Gatetinget vil også gi rom for stemmer som aldri har blitt hørt! Stemmer som vil løfte frem saker og temaer som Stortinget i sin storhet og hast ikke tar seg tid til å kaste lys på.

Gatetinget vil etablere seg som en arena for barn, unge, unge voksne, voksne og de eldre! Gatetinget er ikke passivt og likegyldig til at noe er uhørt! Hver stemme skal bli hørt og respektivt vektlegges samme tyngde som en hvilken som helst offentlig person.

Et splittet folk kan regjeres, et samlet folk har en stødig retning! Der kjærlighet er grunnvoll!

Gatetinget tror på folket. Stortinget har aldri bygget en vei!!! Det er det folket som har gjort.